Per plantejar una estratègia de producte turístic cal que d’entrada ens fem algunes preguntes. Qüestions com: què tenim, en quin estat està, quin és el seu potencial,… són bàsiques a l’hora de plantejar nous productes turístics.

Alhora, cal tenir ben presents paraules com ara segmentació, especialització, perfils, motivacions, experiència…  elements clau que determinaran l’orientació i les característiques finals del producte turístic.

Així doncs, ofereixo el meu coneixement i experiència en àmbits com:

  • Anàlisi de recursos i productes turístics.
  • Estructuració de la cartera de productes.
  • Proposta de nova oferta turística.
  • Definició de segments de mercat.
  • Acompanyament en la implementació i millora de productes turístics.