refugi vall de siarb.

La feina realitzada per aquest refugi de muntanya ubicat al poble de Llagunes s’ha centrat en acompanyar als seus gestors en la definició de l’estratègia a seguir, així com en la validació del model de negoci de l’establiment.

El Refugi Vall de Siarb, per la seva ubicació en un entorn petit i tranquil a pocs quilòmetres de Sort, necessitava identificar i segmentar molt bé els públics objectiu a fi d’estructurar tota l’oferta de productes i preus.

En aquest cas, a més de donar suport en la visió global del negoci, s’ha treballat de manera específica aquesta segmentació de clients, el portafoli de productes i l’estratègia de fidelització a desenvolupar.

En el procés, s’ha combinat el treball estratègic amb el treball operatiu, establint pautes i accions concretes.