Ou

La creació de l’operador Outdoor Adventour va néixer de la inquietud d’un emprenedor del Pirineu per a crear noves experiències turístiques d’alta qualitat. En aquest encàrrec, es dóna suport en la creació d’aquest nou receptiu, incidint en aspectes més estratègics com ara el model de negoci i la orientació al mercat, però també en elements més operatius com poden ser el disseny del portafoli de productes o els materials de comunicació.

Algunes de les tasques desenvolupades han estat:

  • Anàlisi dels recursos i l’oferta.
  • Estudi de mercat. Segmentació de perfils.
  • Disseny de productes.
  • Suport en l’estratègia de comunicació.
  • Suport en l’estratègia de comercialització.