La consultora turística DCB Turisme i Desenvolupament Local necessitava suport en l’elaboració d’un estudi de mercat sobre les tendències dels mercats de natura, cultura i descoberta del territori de 6 mercats europeus: França, Regne Unit, Alemanya, Holanda, Bèlgica i estat espanyol.

Així, les meves tasques es centren en:

  • Identificar les diferents fonts d’informació útils per a realitzar la caracterització del comportament vacacional de cada un d’aquests mercats.
  • Realitzar el buidatge de les dades.
  • Identificar models de referència o territoris/associacions empresarials de cada un d’aquests països corresponents a aquests segments de demanda.
  • Redacció dels informes finals per tal d’ésser utilitzats en diferents projectes.

 

En concret, el resultat d’aquesta feina ha estat incorporat en diferents projectes de DCB, com el del Consell Comarcal del Baix Ebre.