De manera natural, la tasca realitzada de coordinació del Centre Gastronòmic Domus Sent Soví ha portat a la integració d’aquest amb la resta de recursos turístics del municipi. Així, s’ha ampliat l’àmbit d’acció per tal de desenvolupar una planificació turística del municipi que incideix en aspectes com:

  • Desenvolupament del pla estratègic i els plans d’accions.
  • La ordenació dels recursos turístics del municipi. Sobretot lligat al Castell Fortalesa d’Hostalric i el seu recinte emmurallat.
  • La identificació dels segments de mercat més adequats.
  • L’estructuració d’un conjunt de productes i propostes turístiques segons segments objectiu.
  • La organització interna de l’equip de l’Oficina de Turisme i el Punt d’Acollida Turística del Castell.
  • La relació amb la resta d’agents turístics del territori.
  • El plantejar nous projectes turístics i cerca de línies de finançament (Plans de Foment,…)
  • La coordinació dels aspectes que afecten al turisme (mobilitat, patrimoni, manteniment) amb la resta d’àrees implicades.