Formant equip amb la gent de La Perruquera, l’agència creativa de publicitat de Girona, l’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Roses ens va encarregar el desenvolupament de la seva nova web turística VisitRoses.

Així, conjuntament amb l’equip tècnic de La Perruquera i l’equip tècnic de turisme de l’ajuntament, s’ha treballat en la conceptualització, el desenvolupament i en l’estratègia de xarxes socials. També hem estat els responsables de la posada en marxa de la web i posterior optimització, així com de la formació posterior a l’equip de l’àrea de turisme.

El meu rol en aquest projecte s’ha centrat  sobretot en la fase inicial de conceptualització de la web, aportant la visió turística i l’estratègia a l’hora de definir l’arquitectura web i els continguts. Per a fer-ho, s’ha treballat a partir de perfils de visitants i escenaris d’ús, generant uns wireframes previs al disseny a fi de que el client validés l’estructura i la navegació web.